האם דוד תפורי הומו? אישה, ויקיפדיה, גיל, נתונים ביולוגיים

האם דוד תפורי הומו? אישה, ויקיפדיה, גיל, נתונים ביולוגיים. דוד תפורי נישואים, ילדים מוצא אתני אזרחות בני כמה שנים ויקי משפחה הורים ועוד:

מחבר, פוליטיקאי

ריק